Ziņojums “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā”

 

Ziņojuma “Zālāju biomasas resursi Siguldas un Ludzas novadā” sagatavošanas mērķis bija iegūt informāciju par Siguldas un Ludzas novada zālājiem – to izplatību, ražību, kvalitāti un līdzšinējo izmantošanu, apzināt zālājus, kuri netiek izmantoti, kā arī vietas, kur nepieciešams veikt ilggadīgo zālāju un aizsargājamo zālāju biotopu atjaunošanu.