20/09/2017 – informatīvs seminārs Ludzas iedzīvotājiem par projekta rezultātiem

Savukārt visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Ludzas novadā: informatīvs seminārs par LIFE Grassservice projekta rezultātiem”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un aktivitātēm; ar zālāju atjaunošanas aktivitātēm Ludzas novadā un zāles biomasas resursiem un to izmantošanu; kā arī ar zāles biomasu kā resursu šķidro biodegvielu un biogāzes ražošanai. Semināra noslēgumā nedaudzi, bet patiesi ieinteresēti dalībnieki devās   izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus.