Projekta partneri

Vadošais partneris

 

Baltijas Vides Forums-Latvija
Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010
www.bef.lv

 

Projekta vadītāja:
Anda Ruskule
E-pasts: anda.ruskule@bef.lv
Tel. 6735 7560

Partneri

 

Latvijas Dabas fonds
Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011
www.ldf.lv

 

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga LV-1658
www.rtu.lv

 

SIA “Bio Re”
Vadžu iela 34, Rīga, LV-1024
www.biore.lv

 

Siguldas novada dome
Pils iela 16, Sigulda, LV – 2150
www.sigulda.lv

 

Ludzas novada pašvaldība
Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
www.ludza.lv