30/01/2014 – Plānošanas sanāksme par sadarbības tīkla veidošanu Siguldas novadā

Plānošanas sanāksme tika rīkota, lai spriestu par sadarbības tīkla veidošanu Siguldas novadā, par datu apmaiņu starp projekta partneriem, par datu slāņu vizualizācijas iespējām Siguldas novada mājas lapā, kā arī vērtēti veicamie darbi web kartes izstrādei un ieviešanai Siguldas novada mājas lapā.