16/04/2014 – 2. partneru sanāksme

2. projekta partneru sanāksme arī tika rīkota Siguldā, un tās mērķi bija ne tikai iepazīties ar paveikto projekta ietvaros, bet arī vienoties par turpmākajiem darba uzdevumiem un izpildes termiņiem, kā arī stiprināt sadarbību starp projekta partneriem. Sanāksmes iesākumā projekta vadītāja Anda Ruskule atzinīgi izteicās par aizvadīto laika posmu – lai gan projekta ieviešana ir tikai pašā sākuma stadijā, aktivitāšu uzsākšana un ieviešana norit pēc plāna,  kā arī jūtams labs sadarbības potenciāls starp partneriem. Sanāksmes laikā partneri gan ziņoja par paveikto, gan diskutēja par tālākajiem darbiem, laika plānojumu un atbildībām.