24/04/2014 – Projekta ieviešanas uzrauga 1. vizīte

Lai nodrošinātu veiksmīgu ES LIFE programmas projektu ieviešanu, tiem tiek nozīmēta Eiropas Komisijas pilnvarota uzraudzība. LIFE GRASSERVICE projekta uzraudzību veic Rolands Ratfelders, kas pārstāv Starptautisko vides konsultāciju uzņēmumu “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Pirmās vizītes laikā R. Ratfelders iepazinās ar projekta partneroganizāciju pārstāvjiem un tika informēts par projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, kā arī informēja par EK vadlīnijām un ieteikumiem LIFE+ projektu ieviešanā. sanāksmes noslēgumā notika individuālās konsultācijas par jautājumie, kas radušies projekta ieviešanas gaitā.