Raksts par projektu “Siguldas Novada Ziņās”

Siguldas novada pašvaldības informatīvais izdevuma 2014. gada marta numurā publicēts raksts par LIFE GRASSSERVICE projektu, kurā Siguldas novada pašvaldības speciāliste Līga Proškina informēja par projekta mērķiem, sākuma posma aktivitātēm un iespējām iesaistīties projekta prakstikajās aktivitātēs. Īpaši tika uzsvērts, ka jau tiek veikta Siguldas novada zemes īpāsnieku aptauja par zālāju apsaimniekošanas jautājumiem. Raksts pieejams gan Siguldas mājas lapā, gan kā PDF dokuments: Siguldas Novada Ziņas.