Plānojam pieredzes apmaiņas vizīti uz Vāciju

Projekta ietvaros pārstāvji no katras partnerorganizācijas š.g. septembra sākumā plāno doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Vāciju, Lejas Saksoniju, lai iegūtu papildus zināšanas par zālāju apsaimniekošanas aktivitātēm, ko īsteno LIFE+ Daba projekts “Meadow Birds“. Plānots apmeklēt ari vairākas vietas tuvākajā apkārtnē, kurās tiek īstenoti citi projekti, kas nodarbojas ar zālāju biomasas apstrādi.