05.-06./11/2014 – Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu

 

2014. gada 5.-6. novembrī projekta ietvaros notika starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu Sustainable grassland management: biodiversity conservation and alternative uses of grassland biomass”.

Semināra mērķis bija iepazīties un apspriest dažādu valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas) pieredzi bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī alternatīvas un ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, piemēram, biogāzes, biodegvielas vai cietā kurināmā ieguvei un tālākai enerģijas ražošanai, vai arī dzīvnieku barošanai domāto zāles granulu ražošanai. Semināra dienaskārtība, prezentācijas un ziņojums (angļu valodā):

 

00_Agenda_ 05.-06.11.2014

01_Opening_H.Fammler

02_Grasslands of EU importance_S.Rusina

03_Remote sensing_G.Erins

04_Alpine grasslands_M.Badura

05_Lower Saxony grasslands_H.Belting

06_Bioenergy policy in LV_A.Karklins

07_Bioenergy_Estonia_A. Menind

08_Biogas_biobuthanol_L.Mezule

09_Biomass techniques_A. Bull

10_Experience from Poland_D.Gatkowski

11_Biomass for Combustion in ŽBR_A.Pranaitis

12_Maatsalu nature park_L.Kask

13_Utilisation for reeds_A.Zucika

14_Compacted biomass_ A.Kronbergs

15_Grass pellets forage_M.Priede

16_Silute case study_J.Gulbinas

17_Integrated aspects_K.Navickas

Seminar report_05-06.11.2014