07/11/2014 – 3. partneru sanāksme

Tradicionāli partneru sanāksme notika Siguldā. Tās laikā tika izvērtēti iepriekšējo dienu projketa ietvaros rīkoties pasākumi (Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu un 1. konsultatīvās padomes sanāksme), pēc tam galveno uzmanību pievēršot turpmāko darbu un laika grafika plānošanai.