14/05/2015 – 4. partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārrunāta projekta norises gaita (notikušās un plānotās aktivitātes), vidusposma ziņojuma EK sagatavošanas saturiskās un finanšu prasības, kā arī sagatavošanās informatīvajam semināram Siguldā (15.05.2015) par alternatīvām biomasas izmantošanas iespējām .