15/05/2015 – Informatīvs seminārs Siguldā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

15.maijā plkst.10.00 Siguldas pagasta Kultūras namā Zinātnes ielā 7 notika informatīvs
seminārs par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem un dažādiem zāles izmantošanas
veidiem granulu, biogāzes un biodegvielas ražošanai.

Siguldas novadā joprojām ir lielas neapsaimniekoto zālāju platības, kas aizaug ar krūmiem un latvāņiem. Savukārt daļa zālāju tiek kopta, bet zāle netiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ja līdz šim bija atļauts zāli tikai nopļaut, sasmalcināt un atstāt uz lauka, tad no 2015. gada stājas spēkā būtisks nosacījums atbalsta maksājumu saņemšanai – nopļautā zāle ir jānovāc. Līdz ar to arvien aktuālāks paliek jautājums par zāles tālāku izmantošanu.

Semināra mērķis bija iepazīstināt ar zālāju stāvokli Siguldas novadā, alternatīviem zāles izmantošanas veidiem, kā arī sadarbības iespējām starp zemju īpašniekiem un uzņēmējiem, kas būtu ieinteresēti zāles izmantošanā. Semināra noslēgumā aicinājām uz diskusiju par lauksaimniecības nākotni, kā arī par zālāju apsaimniekošanas un alternatīvām zāles izmantošanas iespējām Siguldas novadā.

 

Semināra materiāli:

00_Dienaskartiba_15.05.2015
01_Seminara atklasana_A.Ruskule
02_Zalaji Siguldas novada_B.Strazdina
03_Biogazes razosana_E.Skripsts
04_Biobutanola razosana_L.Mezule
05_Presetas zales produktu razosana_E.Bojars
06_Zales granulu razosana_M.Berzins
07_Citu valstu pieredze_D.Indriksone
08_Latvanu izplatiba un apkarosana_I.Eriksone
09_Ricibas plans_E.Bojars
10_Internetplatforma Sigulda_I.Eriksone