09/07/2015 – Projekta ieviešanas uzrauga 2. vizīte

Turpinot LIFE GRASSERVICE projekta uzraudzību, Rolands Ratfelders otrās vizītes laikā iepazinās ar projekta aktivitāšu ieviešanas gaitu, problēmsituācijām, kā arī turpmāk plānotajām aktivitātēm. Jūlijā R.Ratfelders apmeklēja arī projekta partnerus – Rīgas Tehnisko universitāti un SIA “BIORE”.