09/11/2015 – 5. projektu partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārrunāta projekta norises gaita (notikušās un plānotās aktivitātes), kā arī vērsta uzmanība vidusposma ziņojuma EK sagatavošanas saturiskajām un finanšu prasībām.