02/2016 – Semināri Siguldā par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām

2016. gada februārī Siguldas novadā norisinājās trīs semināri par bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanas iespējām projekta „LIFE Grassservice” ietvaros. Klātesošie, zemes īpašnieki, kuru īpašumā Siguldas novadā ir konstatēti zālāji, kas atbilst bioloģiski vērtīgā zālāja (turpmāk BVZ) vai potenciālam tā statusam, kā arī zālāji, kas atrodas BVZ tuvumā un var ietekmēt šo zālāju bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, tika iepazīstināti „LIFE Grassservice” projekta mērķiem un aktivitātēm – alternatīviem zālāju izmantošanas veidiem enerģijas ražošanai, izveidoto informācijas apmaiņas iespēju vietnē www.sigulda.lv zemes īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Semināra gaitā dalībnieki tika informēti par zālāju stāvokli, to apsaimniekošanas un izmantošanas iespējām, kā arī par projekta „LIFE Grassservice” ietvaros izstrādāto rīcības plānu un zālāju atjaunošanas un saglabāšanas pasākumiem. Zemes īpašnieki tika aicināti izvērtēt iespējamo līdzdalību projekta aktivitātēs, atjaunot īpašumā esošo zālāju atbilstoši lauksaimniecības zemes stāvoklim, piemēram, koku, krūmu novākšana, to sakņu frēzēšana, zālāju piesēšana, invazīvās augu sugas Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowskyi Manden) ierobežošanas pasākumi u.c. aktivitātes pēc nepieciešamības.

Veicot zālāju atjaunošanu projekta ietvaros, zemes īpašniekam nav nepieciešams ieguldīt savu līdzfinansējumu, bet ir jānodrošina atjaunotā zālāja saglabāšana, apsaimniekošana un uzturēšana labā lauksaimniecības un vides stāvoklī ilgtermiņā – 10 gadus pēc projekta realizācijas, līdz 2027. gadam.