25/04/2016 – 2. konsultatīvās padomes sanāksme

Sanāksme notika Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1. Sanāksmes mērķis: sniegt pārskatu par zālāju biomasas resursu novērtējumu un izmantošanas potenciālu Siguldas un Ludzas novados, iepazīstināt ar  biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas, ar biobutanola ražošanas iespējām no zāles biomasas un ar zāles granulu izmantošanas iespējām, kā arī diskutēt par zālāju apsaimniekošanas ilgtspēju un alternatīvo risinājumu izmantošanas perspektīvām. Materiāli no sanāksmes piejami šeit.