26/04/2016 – 6. projekta partneru sanāksme

Sanāksmes fokuss: tehniskie projekta īstenošanas aspekti un turpmāko darbību plānojums: par sadarbību ar zemes īpašniekiem Siguldā, cik veiksmīgi darbojas interneta informācijas apmaiņas platformas Siguldā un Ludzā, par progresu saistībā ar zālāju atjaunošanu Ludzā, par pilotiekārtu izstrādes/demonstrēšanas praktiskajiem un citiem aspektiem.

img_0511