03/11/2016 – 7. projekta partneru sanāksme

Sanāksmē tika pārskatītas un izvērtētas veiktās aktivitātes, kā arī plānoti turpmākie uzdevumi, pasākumi un laika grafiks, kā arī plānota projekta progresa ziņojuma iesniegšana.

 

dav   sdr