29/11/2016 – Projekta ieviešanas monitoringa ekspertu vizīte

Turpmāk projekta īstenošanas gaitai Rolanda Ratefeldera vietā līdzi sekos monitoringa eksperte Lūcija Kursīte. 2016. gada 29. novembrī viņa kopā ar kolēģi Intu Dūci ieradās pirmajā vizītē, lai iepazītos ar projekta aktiviātēm, līdz šim jau paveikto, turpmāk plānoto, kā arī partneriem būs iespēja individuāli konsultēties ar eksperti. 

LIFE LOGO