27/03/2017 – 8. projekta partneru sanāksme

Sanāksmē galvenokārt tika plānoti turpmākie uzdevumi, pasākumi un laika grafiks 2017. gada pirmajai pusei – informatīvo un pilotiekārtu demonstrācijas pasākumi, iedzīvotāju anketēšana, zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā.