17/08/2017 – veiksmīgi noslēgušies zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā

Augusta vidū, apsekojot visas atjaunojamās teritorijas 13 zemes īpašumos, projekta eksperte Dana Prižavoite (Baltijas Vides Forums) un atjaunošanas darbu vadītājs Andis Štrassers (MPKS “Vidzemes ekomežs”) izvērtēja paveiktos darbus un novērtēja līdzšinējos sasniegtos rezultātus (fotogalerija). Lai arī visā atjaunošanas darbu norisē nācās piemēroties nelabvēlīgo laika apstākļu radītajām problēmām, risināt tehniska rakstura ķibeles un citas aizķeršanās un dažreiz arī nesaprašanās, tomēr kopumā darbi tika paveikti sekmīgi! Izcirsti koki un krūmi, frēzētas un rautas koku saknes, vākti atkritumi un akmeņi, demontēti žogi, veikta kontrolēta dedzināšana, līdzināti zemes nelīdzenumi ar diskošanu, iesēta zāle, pirmreizēji pļauta un savākta zāle, kā arī pielietota zaļā siena metode sugu sastāva uzlabošanai zālājos. Projekta komanda, īstenojot zālāju atjaunošanu Siguldas novadā, ieguva neatsveramu pieredzi dažādu izaicinājumu pārvarēšanā un netipisku problēmu risināšanā. Kopumā projekta ietvaros Siguldas novadā ir atjaunoti gandrīz 100 ha zālāju, t.sk. tādus Eiropas nozīmes biotopus kā 6120*, 6210, 6270*, 6450 un 6510, un tagad apsaimniekotājiem/ īpašniekiem ir jāturpina labi iesāktais, lai turpmākajos gados zālāji kļūtu sugām bagātāki un bioloģiski vērtīgāki.