21/08/2017 – septembrī Ludzā būs informatīvi pasākumi par zāles resursu izmantošanu

Ludzā septembra vidū tiek plānota informatīvu un demonstrācijas pasākumu virkne uzņēmējiem, studentiem, speciālistiem un visiem interesentiem, kuru laikā projekta eksperti iepazīstinās ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Pasākumu dalībniekiem būs iespēja apmeklēt biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtas, lai klātienē izzinātu iekārtu tehnoloģiskos aspektus.

 

19. septembrī rīta pusē tiek plānots seminārs uzņēmējiem, dienas otrajā pusē – studentiem ar programmu, kurā vairāk tiks uzsvērti projekta ietvaros pētītie biodegvielas ieguves tehnoloģiskie aspekti.

Savukārt 20. septembrī uz informatīvo semināru tiek aicināts visplašākais interesentu loks, lai izzinātu ne tikai zāles resursu nozīmību, bet arī to izmantošanas iespējas.

 

Visi semināri ir bez maksas, tie notiks Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16. Plašāka informācija un pieteikšanās pie Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas Ilonas Igovenas, tel. 65707134.