19/09/2017 – “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”

Uzsākot informatīvo un demonstrācijas pasākumu virkni Ludzā, 2017. gada 19. septembrī plkst. 9:00-13:00 notika pasākums “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Ludzas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, atbalstu saņēmušo uzņēmēju veiksmes stāstiem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm un pētītājiem tehnoloģiskajiem risinājumiem zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola ražošanā. Pasākuma otrajā daļā klātesošie varēja uzzināt par uzņēmējdarbības atbalstu un pieejamo finansējumu, savukārt noslēgumā visi dalībnieki devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.