Projekta noslēguma seminārs

Šī gada 29. un 30. novembrī Rīgā norisinājās starptautisks seminārs “Zāle bioloģiskajai daudzveidībai un bioenerģijai: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”, atzīmējot projekta noslēgumu un prezentējot tā laikā izdarīto un sasniegto.   Semināra pirmajā dienā – 29. novembrī – dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta īstenošanas gaitu, izaicinājumiem un sasniegumiem, kā arī iegūt informāciju… Vairāk »

Projekta kopsavilkuma ziņojums

Projekta kopsavilkuma ziņojuma ievadā raksturota projekta iecere un sniegts pārskats par projekta struktūru un partneriem. Turpmākājās nodaļās pieejams kopsavilkums par projekta galvenajām aktivitātēm un sasniegumiem: zālāju kvalitāte un zāles biomasas novērtējums; zālāju atjaunošana Siguldas un Ludzas novadā; biodegvielu ražošanas iespējas no zāles biomasas, publicitāte, kā arī ieskicētas nākotnes perspektīvas.

Aicinām uz projekta noslēguma semināru “Zāle bioloģiskajai daudzveidībai un bioenerģijai: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas”

29. un 30. novembrī aicinām uz starptautisku semināru “Zāle bioloģiskajai daudzveidībai un bioenerģijai: līdzšinējā pieredze un nākotnes perspektīvas” (pasākuma norises vieta: viesnīca “Riga Islande Hotel”, Ķīpsalas iela 2, Rīga).   Semināra tēmas: iepazīstināšana ar projekta veiktā biomasas resursu novērtējuma rezultātiem un to potenciālu biodegvielu ražošanai, kā arī ar iegūto pieredzi zālāju atjaunošanā,… Vairāk »

18/10/2017 – Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti atzinīgi vērtē informatīvo pasākumu Siguldā

11. oktobrī Tehniskās fakultātes Lietišķās enerģētikas programmas 2., 3. un 4. kursa studenti devās uz Siguldu, lai piedalītos seminārā par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām, ko organizēja Baltijas Vides Forums sadarbībā ar SIA “BioRE”, Siguldas novada pašvaldību, RTU un citiem partneriem. Studenti apmeklēja arī Jaunlorupi, kurā iepazinās ar inovatīvām biobutanola… Vairāk »

17/10/2017 – veiksmīgi noritējuši informatīvie un demonstrācijas pasākumi Siguldā

10., 11. un 12. oktobrī, kā arī 3. novembrī dažādas interesentu grupas – eksperti un speciālisti no dažādām nozarēm, tehnisko skolu studenti, pašvaldības pārstāvji un vietējie iedzīvotāji – tika aicināti uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem Siguldā. To laikā projekta eksperti iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Siguldas… Vairāk »

24/09/2017 – arī Sigulda gatavojas un aicina uz semināriem par zāles resursu izmantošanas iespējām

Projekta partneris – Siguldas novada pašvaldība – aicina interesentus uz informatīviem semināriem un biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtu demonstrācijām, lai izzinātu zāles resursu izmantošanas iespējas un projekta ietvaros pētītos biodegvielas ieguves tehnoloģiskos aspektus. 10.oktobrī – interaktīvs seminārs skolēniem 11. oktobrī – informatīvs seminārs studentiem 12.oktobrī – informatīvs seminārs ikvienam interesentam… Vairāk »

22/09/2017 – veiksmīgi noritējuši informatīvie un demonstrācijas pasākumi Ludzā

19. un 20. septembrī dažādas interesentu grupas, eksperti, uzņēmēji, speciālisti un nozaru pārstāvji tika aicināti uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem Ludzā, kuru laikā projekta eksperti iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles… Vairāk »

04/09/2017 – aicinām uz izglītojošiem un informatīviem pasākumiem Ludzā

19. septembrī plkst. 9:00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16 notiks pasākums  “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”, kurā tiks runāts gan par Ludza novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, gan par atbalstu biznesa idejai un pieejamo finansējumu, savukārt projekta eksperti iepazīstinās ar tehnoloģiskajiem risinājumiem  zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola… Vairāk »

23/08/2017 – projekts prezentēts Latvijā īstenojamo LIFE projektu otrajā tikšanās reizē

Sanāksmes mērķis – dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes LIFE projektos. Sanāksme notika projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros.   Tikšanās pirmajā daļā projektu pārstāvji prezentēja klātesošajiem katra projekta aktualitātes un padarīto gada laikā, savukārt otrajā daļā notika diskusija par izaicinājumiem un labās prakses… Vairāk »