Esiet sveicināti LIFE GRASSSERVICE projekta mājas lapā!

Esiet sveicināti LIFE GRASSSERVICE projekta mājas lapā!

Mūsu mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu un apsaimniekošanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām. Vairāk…

Izpēte

Novērtējam zālājus un to biomasu >
Izvērtējam zālāju uzturēšanas pasākumus >
Izstrādājam rīcības plānu zālāju apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai >

Sadarbība

Atjaunojam zālājus >
Sadarbojamies ar zemes īpašniekiem un uzņēmējiem >
Informējam sabiedrību >

Demonstrācija

Biogāzes ražošanas iespējas >
Biobutanola ražošanas iespējas >
Zāles granulu ražošanas iespējas >