10/12/2013 – Projekta aktivitāšu plānošanas sanāksme

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Baltijas Vides Foruma, Latvijas Dabas fonda, Siguldas novada domes un Ludzas novada pašvaldības, lai vienotos par turpmākajām aktivitātēm, kas attiecas uz zālāju biomasas novērtējumu projekta teritorijās, uz rīcības plāna izstrādi ilgspējīgai zālāju biotopu apsaimniekošanai un biomasas izmantošanai, kā arī tika pāarunāta sadarbības tīkla izveide zālāju apsaimniekošanai un to biomasas pārstrādei.