Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass, LIFE13 ENV/LT/000189)

 

Ar 2014. gada 1. jūniju biedrība “Baltijas Vides Forums” uzsāka dalību projektā “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai”, kura mērķis ir veicināt zālāju bioloģiskās daudzveidības un to sniegto ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, veicinot uz ekosistēmu pieeju balstītu plānošanu un ekonomiski dzīvotspējīgu zālāju apsaimniekošanu. Projekts demonstrēs iespējas zālāju daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu lauku apvidu ilgtspējai un vietējās ekonomikas attīstībai. Plašāka informācija ir pieejama projekta mājas lapā.

 

Zalajs_Raimonds