Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma (NAT-PROGRAMME, LIFE11 NAT/LV/000371 )

logo

Projekta ietvaros: izstrādāta un publicēta nacionālo Natura 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas programma Latvijai, lai sekmētu vienotu un plānotu dabas vērtību apsaimniekošanu visās Natura 2000 sauszemes teritorijās Latvijā; izstrādātas un publicētas apsaimniekošanas un aizsardzības vadlīnijas visām biotopu grupām Natura 2000 teritorijās Latvijā, lai sekmētu aktuālu, praksē pārbaudītu un nozares profesionāļu atzītu biotopu apsaimniekošanu, kā arī veicināta sabiedrības vides apziņas celšana – informējot par dabas aizsardzības pasākumiem un pieejamiem finanšu resursiem Natura 2000 teritorijās, kā arī iesaistot sabiedrību biotopu apsaimniekošanā. Plašāka informācija: projekta mājas lapā.