29.-30/10/2013 – 1. partneru sanāksme

Pirmo reizi pārstāvji no visām projekta partnerorganizācijām tikās Siguldā, lai klātienē iepazītos un uzsāktu komandas darbu pie projekta īstenošanas. Sanāksmes iesākumā projekta vadītāja Anda Ruskule klātesošos iepazīstināja ar Eiropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība apakšprogrammas mērķiem, uzdevumiem un projektu īstenošanas nosacījumiem, kā arī ar projekta LIFE GRASSSERVICE mērķiem un galvenajām aktivitātēm. Pēc tam notika iepazīšanās ar projekta partneriem, to lomu un uzdevumiem projektā, kurā katrs pārstāvis īsumā informēja par savas organizācijas pienesumu un atbildību. Pirmās dienas noslēgumā uzmanība tika pievērsta pirmajā pusgadā veicamajiem uzdevumiem. Otrā sanāksmes diena tika veltīta projekta administrācijas un finanšu jautājumiem, skaidrojot programmas specifiku un prasības, kas partneriem it saistošas.