Informācija par projektu publicēta arī Europe Direct informatīvajā biļetenā

Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē vispārējais mērķis ir veicināt Eiropas Savienības informācijas pieejamību un pilsoņu viedokļu apmaiņu par visām ES darbības jomām, īpaši par tām, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Informatīvajā biļetenā NR.11 (Latgales-info-lapa-11) ievietota informācija arī par LIFE Grassservice projektu un iespējām piedalīties tā aktivitātēs. Plašāka informācija un biļetens pieejams Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē mājas lapā.