05.-06./11/2014 – Starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu

2014. gada 5.-6. novembrī projekta ietvaros notika starptautisks seminārs par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanu un biomasas izmantošanu Sustainable grassland management: biodiversity conservation and alternative uses of grassland biomass”.

 

Semināra mērķis – iepazīties un apspriest dažādu valstu pieredzi bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanā un apsaimniekošanā, kā arī alternatīvas un ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, piemēram, biogāzes, biodegvielas vai cietā kurināmā ieguvei un tālākai enerģijas ražošanai. Semimāra dienaskārtība, prezentācijas un ziņojums (materiāli angļu valodā) pieejami šeit.