13/04/2015 – Informatīvs seminārs Ludzā par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām

Ludzas novadā ir būtiski samazinājušās zālāju platības, kurās notiek lauksaimniecības produkcijas ražošana. Tādēļ ir nepieciešams meklēt jaunas zāles biomasas izmantošanas iespējas, lai novērstu šo dabai un cilvēkam vērtīgo zemju aizaugšanu. 13. aprīlī plkst. 12 Ludzas novada pašvaldības ēkas lielajā zālē (Raiņa ielā 16, 3. stāvā) zemes īpašnieki tika laipni aicināti uz informatīvu semināru par alternatīvām zāles biomasas izmantošanas iespējām. Semināra organizētāji – eksperti no Rīgas Tehniskās universitātes, SIA „BioRE”, Latvijas Dabas fonda un Baltijas Vides Foruma – iepazīstināja dalībniekus ar pētījumiem par iespēju izmantot zāles biomasu biodegvielu (biogāze un biobutanols) un zāles granulu ražošanā, kā arī ar šāda veida praktisku pieredzi ārvalstīs. Semināra noslēgumā bija  diskusija par šo produktu ražošanas perspektīvām Ludzas novadā.