Projekta ietvaros izstrādāta Siguldas novada interneta karte

Informācijas trūkums ir viens no būtiskiem aspektiem, kas ietekmē zemes īpašnieku un uzņēmēju rīcību, tāpēc projekta ietvaros Siguldas novadā ir izstrādāta interneta platforma ar mērķi veidot sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi vai izmantošanu enerģijas ražošanā, sekmējot informācijas apmaiņu un sadarbību starp abām pusēm.

Kā nozīmīgs rīks informācijas apmaiņā ir jāuzsver projekta ietvaros izstrādātā Siguldas novada interneta karte (http://karte.sigulda.lv/), kurā interesenti var iegūt informāciju par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) īpašumtiesību griezumā; bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) izplatību; īpašumiem, kur ir konstatēta latvāņu izplatība; koptajām, nekoptajām un aizaugušajām LIZ teritorijām; iznomāto un nomai pieejamo zemi u.c. aktuāliem datu slāņiem.

Zālāju apsaimniekošanu lielā mērā ietekmē informācijas apmaiņa par  zemes īpašumiem, kas tiek iznomāti, tādēļ  interneta platformas ietvaros tiem zemes īpašniekiem, kas vēlas iznomāt LIZ vai gluži otrādi, lauksaimniekiem, kuri vēlas zemi nomāt, ir iespēja interneta vietnē bez maksas izvietot savu sludinājumu par zemes īpašuma iznomāšanu vai nomu. (http://www.sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/ipasumi_uznemejdarbibai/)

Savukārt zemes īpašnieki, kuri zālāju uzturēšanu veic paši, bet kuriem nav pieejams pietiekams tehniskais aprīkojums zālāju uzturēšanai, var izmantot interneta platformas sadaļu – lauksaimniecības tehniskie pakalpojumi, kurā ir atspoguļota informācija par uzņēmējiem, kas sniedz dažādus ar zālāju uzturēšanu sniegtos pakalpojumus – zāles pļaušana, smalcināšana u.c. (http://www.sigulda.lv/public/lat/uznemejdarbiba/pakalpojumu_sniedzeji/)