Dalība Dabas koncertzāles pasākumos

2015. gada  Dabas koncertzāles pasākumi notika 13. jūnijā Rūšu pļavās Smārdes pagastā Engures novadā netālu no Milzukalna un 19. jūnijā Drusku kalnā netālu no Kornetiem Veclaicenes pagastā Alūksnes novadā.
Šogad stāsts bija par Latvijā arvien mazākās platībās sastopamo dabisko pļavu. Kas īsti ir bioloģiski vērtīgs zālājs? Kā tas rodas un veidojas? Kāpēc tie ir tik interesanti zinātniekam un zemniekam? Ko mēs katrs varam darīt, lai saglabātu bioloģiski vērtīgas pļavas arī nākotnē?

Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem, kā arī emocionālu piedzīvojumu varēja gūt, izdzīvojot pļavas dedestiņas stāstu par pļavu vairāk nekā 20 izziņas un radošajās laboratorijās, kā arī muzikālajā un vizuālajā Dabas koncertzāles priekšnesumā.

Šogad pirmo reizi arī biedrība “Baltijas Vides Forums” projekta LIFE Grassservice ietvaros piedalījās ar savu darbnīcu, kurā bija iespējams uzzināt vairāk par zālāju sniegtajiem labumiem! Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar zālāju ekosistēmas pakalpojumiem un nobalsot, kurš no 10 pakalpojumiem šķiet vissvarīgākais! Kopā balsošanās piedalījās gandrīz 900 cilvēku un rezultātu apkopjums redzams zemāk esošajā tabulā!

Picture1