Zinātniskā publikācija

Projekta ietvaros, strādājot pie ražošanas tehnoloģiju izpētes biobutanola ražošanai no zāles biomasas un analizējot 2014. gada vasarā iegūtos zāles biomasas paraugus, partneri no Rīgas Tehniskā universitātes pirmos rezultātus un atziņas izmantojuši arī tam, lai  izstrādātu publikāciju par fermentējamo cukuru iegūšanu lignocelulozes biomasas, izmantojot hidrolīzes tehnoloģijas. Raksts “Production of fermentation feedstock from lignocellulosic biomass: applications of membrane separation” domāts starptautiskai ekspertu auditorijai un  publicēts izdevumā  Agronomy Research, 07.05.2015. Raksts angļu valodā pieejams šeit.