04/2016 Zālāju atjaunošanas darbi Ludzā

Projekta ietvaros Ludzas pilsētā 25 ha platībā starp Diunokļa ezeru un Mazo Ludzas ezeru noris zālāju atjaunošanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot bioloģiski vērtīgo zālāju (Eiropas Savienības nozīmes biotopu) kvalitāti un paplašināt tā izplatību, kā arī veicināt vienlaidus vērtīgo zālāju platības veidošanos. Teritorijā tiek cirsti krūmi un koki, notiek sakņu izraušana un frēzēšana, vasarā plānotas aktivitātes, kas  veicinātu augu sēklu izplatīšanos.

Atjaunojamās platības izvēlei kā viens no nozīmīgiem apstākļiem kalpoja arī tās novietojums: teritorija atrodas ainaviski pievilcīgā vietā, kura kalpo Ludzas iedzīvotāju atpūtas vajadzībām.  Līdz ar to šīs teritorijas atjaunošana uzlabos arī vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pēc atjaunošanas darbiem teritorijas tālāku uzturēšanu un apsaimniekošanu veiks Ludzas novada pašvaldība.