13/07/2016 – potenciāli atjaunojamo dabisko zālāju apmeklējums Siguldā

2016. gada 12. jūlijā projekta vadošā partnera pārstāvji no Baltijas Vides Foruma apmeklēja potenciāli atjaunojamo dabisko zālāju platības Siguldas novadā, lai ar to īpašniekiem/ pārvaldītājiem apsekotu teritorijas, apspriestu atjaunošanas darbu apjomus, laiku, kā arī vienotos par zālāju turpmāku uzturēšanu.