Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā (CAP LIFE LAT, LIFE14 CAP/LV/000002)

 

LIFE LOGOVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas veidots LIFE programmas projekts, kura mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un  organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai. Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus. Tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan vietējā, gan Baltijas mērogā. Plašāka informācija: projekta mājas lapā.