03/07/2017 – lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā uzslavē projektā īstenotās aktivitātes

 

 

2017. gada 3. jūlijā lielākais reģionālais interneta portāls Latvijā www.aprinkis.lv publicēja rakstu “Biotopi – gan saudzējami, gan apsaimniekojami”, kurā uzsvērta gan dažādu biotopu nozīme ekoloģiskā līdzvara un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan akcentēta nepieciešamība nodrošināt to dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu saglabāšanu. Bioloģiski vērtīgie zālāji tiek apsaimniekoti nevienmērīgi – līdzās labi koptām pļavām un ganībām samērā bieži sastopamas platības, kas, gadiem ilgi pamestas novārtā, pakāpeniski aizaug ar krūmiem un mežu. Tādēļ vēl jo vairāk atzinīgi vērtējama dažādu projketu nozīmība zālāju atjaunošanā un apsaimniekošanā, kā pozitīvo piemēru minot LIFE Grassservice projektu, kura aietvaros tiek atjaunoti 125 ha zālāju Siguldas un Ludzas novados.