10/07/2017 – projekts prezentēts starptautiskā zālāju konferencē

Š.g. 8. jūlijā projekta eksperte no Baltijas Vides Foruma – Dana Prižavoite – piedalījās 14. Eirāzijas Zālāju konferencē (14th Eurasian Grassland Conference “Semi-natural Grassland Across Borders”), kuras ietvaros posteru sesijas laikā iepazīstināja interesentus ar dažādām zālāju atjaunošanas metodēm (posteris).