17/07/2017 – aktīvi noris zālāju atjaunošanas darbi Siguldā

Lai arī laika apstākļi šovasar nelutina, projekta ietvaros plānotie zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā noris pilnā sparā. 3. jūlijā projekta eksperti no Baltijas Vides Foruma apsekoja visas atjaunojamās teritorijas Siguldas novadā, lai novērtētu jau paveiktos zālāju atjaunošanas darbus un vienotos par turpmākajām aktivitātēm.  10. jūlijā īpašumā “Līcīši” netālu no Siguldas bobsleja un kamaniņu trases tika rīkota talka, lai teritoriju pirms piefrēzēšanas, pielīdzināšanas un citiem darbiem atbrīvotu no lieliem akmeņiem, dzelzsbetona plāksnēm un atkritumiem. Bet jau 17.jūlijā Balonu pļavā un Līcīšu pļavā pirmo reizi Latvijā tika aprobēta metode zālāju sugu sastāva uzlabošanai ar sēklas saturošas zaļas zāles kaisīšanu koku un krūmu izcirstajās vietās (fotogalerija).

Kā donorteritorijas, no kurienes tika iegūta sēklu saturošā zaļā zāle, tika izmantoti Balonu pļavā esošie zālāju biotopi 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs un 6510 Mēreni mitras pļavas. Vispirms donorteritorijas 2 ha platībā tika nopļautas ar zāles pļāvēju un savācēju, kurš nopļauto zāli arī uzreiz sasmalcināja. Savāktā zāle tika izkrauta tieši mēslu ārdītājā, kas tika izmantots zaļās zāles kaisīšanai uz nofrēzētajām vietām, kur iepriekš projekta atjaunošanas darbu ietvaros tika izcirsti koki un krūmi. Pēc nopļaušanas, savākšanas un sasmalcināšanas zāle tika izkaisīta vienmērīgā dažu centimetru biezā slānī gan apkārt Balonu pļavai, gan tās attālākajā galā, gan arī “Līcīšu” pļavā, bet daļa zāles uzreiz tika aiztransportēta uz atjaunojamajiem zālājiem Cēsu novadā, kur zālāju atjaunošanas darbi norit LIFE Viva Grass projekta ietvaros. Jau šīs veģetācijas sezonas laikā un arī turpmāk tiks izvērtēta izmantotās atjaunošanas metodes efektivitāte, veicot veģetācijas novērtējumu.