20/06/2017 – publicēts raksts par projekta aktivitātēm Siguldas novadā

Siguldas Novada Ziņu jūnija numurā publicēts raksts par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm Siguldas novadā. Vairākās vietās tiek turpināti zālāju atjaunošanas darbi, veicot platību atbrīvošanu no krūmu un koku saknēm, augsnes apstrādi, zālāju piesēšanu un pirmreizējo pļaušanu. Tāpat arī pamazām tiek plānoti informatīvie pasākumi rudens pusē, kiru laikā ikviens interesents varēs uzzināt par projektā iegūtajiem rezultātiem, kā arī būs iespēja iepazīties ar biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtām.