22/09/2017 – veiksmīgi noritējuši informatīvie un demonstrācijas pasākumi Ludzā

19. un 20. septembrī dažādas interesentu grupas, eksperti, uzņēmēji, speciālisti un nozaru pārstāvji tika aicināti uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem Ludzā, kuru laikā projekta eksperti iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas, kā arī citām īstenotajām aktivitātēm.

 

  • 19. septembrī no rīta puses notika pasākums “Biznesa rīts: uzņēmējdarbības attīstības iespējas Ludzas novadā”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Ludzas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, atbalstu saņēmušo uzņēmēju veiksmes stāstiem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros paveikto un pētītājiem tehnoloģiskajiem risinājumiem zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola ražošanā. Pasākuma otrajā daļā klātesošie varēja uzzināt par uzņēmējdarbības atbalstu un pieejamo finansējumu, savukārt noslēgumā visi dalībnieki devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
  • 19. septembra pēcpusdienā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Vides inženieris” studenti tika iepazīstināti gan ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem, gan ar biobutanola un biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas. Arī studenti  devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus.

 

  • 20. septembrī visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Ludzas novadā: informatīvs seminārs par LIFE Grassservice projekta rezultātiem”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un aktivitātēm; ar zālāju atjaunošanas aktivitātēm Ludzas novadā un zāles biomasas resursiem un to izmantošanu;kā arī ar zāles biomasu kā resursu šķidro biodegvielu un biogāzes ražošanai. Semināra noslēgumā nedaudzi, bet patiesi ieinteresēti dalībnieki devās   izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus, noskaidrojot arī par to, kas tad īsti ir LIFE.
  • Savukārt 20. septembra pēcpusdienā Ludzas 2. vidusskolas skolēni piedalījās ideju darbnīcā un plānoja, ko darīt ar Ludzas novada pļavām? Skolēni tika sadalīti 6 tematiskās darba grupās un katra no tām izstrādāja savu vīziju par projekta ietvaros netālu no Ludzas pilsētas atjaunotā zālāja tālāku apsiamniekošanu un izmantošanas perspektīvām. Idejas bija visdažādākās – gan ierīkot atpūtas vietas tūristiem, gan ganīt gaļas liellopus, gan rīkot vasaras festivālu, gan attīstīt inovāciju uzņēmumu.

 

Neliela fotogalerija ar bilžu izlasi no visiem pasākumiem.