03/11/2017 – tikšanās ar lauku uzņēmējiem

Noslēdzot informatīvo un demonstrācijas pasākumu virkni Siguldā, notika pasākums lauku uzņēmējiem “Alternatīvas zāles biomasas izmantošanas iespējas: tikšanās ar uzņēmējiem un biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrācija”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Siguldas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm , zālāju atjaunošanas darbiem Siguldas novadā un pētītājiem tehnoloģiskajiem risinājumiem zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola ražošanā. Pasākums noslēgumā visi dalībnieki devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.