10/10/2017 – Siguldas skolēni piedalās ideju darbnīcā

10. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni piedalījās trīs ideju darbnīcās un plānoja, ko darīt ar Siguldas novada pļavām? Katrā darbnīcā skolēnu klase tika sadalīta 4 tematiskajās grupās: lauksaimnieki, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, enerģijas ražotāji un novatori, un katra no tām attiecīgi izstrādāja savu vīziju par projekta ietvaros atjaunotā bioloģiski vērtīgā zālāja Balonu pļavā tālāku apsaimniekošanu un izmantošanas perspektīvām. Idejas bija visdažādākās – ierīkot skatu torni un atpūtas vietas tūristiem, no nopļautā siena ražot granulas un eko mēbeles, ganīt aitas, rīkot Balonu festu un īstenot citas aktivitātes. Katrā darbnīcā tika izvēlēta labākā ideja, ko izvērtēja kompetenta žūrija. 11. oktobra rīta pusē skolēni devās apskatīt biogāzes un biobutanola pilotiekārtas.