11/10/2017 – Siguldā seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām

11. oktobrī kupls skaits studentu no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Valsts tehnikuma un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas piedalījās pasākumā “Jauno tehnoloģiju rīts: seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām”, kurā tika vispirms plašāk iepazīstināti ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem un pēc tam ar biobutanola un biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas. Arī studenti  devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus par ražošanas procesiem un iekārtu specifiku.