12/10/2017 – informatīvs seminārs Siguldas iedzīvotājiem par projekta rezultātiem

Savukārt 12. oktobrī visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Siguldas novadā: informatīvs seminārs par LIFE GRASSERVICE projekta rezultātiem un zāles biomasas pārstrādes pilotiekārtu demonstrācija”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un īstenotajām aktivitātēm: ar zāles biomasas, tās kvalitātes un izmantošanas izvērtējumu Siguldas novadā, ar zālāju atjaunošanas rezultātiem Siguldas novadā; ar izveidotajām sadarbības interneta platformām, kā arī iepazīties ar tehnoloģijām biodegvielu ražošanai no zāles biomasas nelielām saimniecībām. Semināra noslēgumā nedaudzi, bet patiesi ieinteresēti dalībnieki, devās  izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus.