17/10/2017 – veiksmīgi noritējuši informatīvie un demonstrācijas pasākumi Siguldā

10., 11. un 12. oktobrī, kā arī 3. novembrī dažādas interesentu grupas – eksperti un speciālisti no dažādām nozarēm, tehnisko skolu studenti, pašvaldības pārstāvji un vietējie iedzīvotāji – tika aicināti uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem Siguldā. To laikā projekta eksperti iepazīstināja ar iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Siguldas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem, sadarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas, kā arī citām īstenotajām aktivitātēm. Šī gada 3.novembrī vēl tiks organizēts informatīvs pasākums ar pilotiekārtu demonstrācijām Siguldas novada lauku uzņēmējiem.

  • 10. oktobrī Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni piedalījās trīs ideju darbnīcās un plānoja, ko darīt ar Siguldas novada pļavām? Katrā darbnīcā skolēnu klase tika sadalīta 4 tematiskajās grupās: lauksaimnieki, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, enerģijas ražotāji un novatori, un katra no tām attiecīgi izstrādāja savu vīziju par projekta ietvaros atjaunotā bioloģiski vērtīgā zālāja Balonu pļavā tālāku apsaimniekošanu un izmantošanas perspektīvām. Idejas bija visdažādākās – ierīkot skatu torni un atpūtas vietas tūristiem, no nopļautā siena ražot granulas un eko mēbeles, ganīt aitas, rīkot Balonu festu un īstenot citas aktivitātes. Katrā darbnīcā tika izvēlēta labākā ideja, ko izvērtēja kompetenta žūrija. 11. oktobra rīta pusē skolēni devās apskatīt biogāzes un biobutanola pilotiekārtas.
  • 11. oktobrī kupls skaits studentu no Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Valsts tehnikuma un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas piedalījās pasākumā “Jauno tehnoloģiju rīts: seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām”, kurā tika vispirms plašāk iepazīstināti ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem un pēc tam ar biobutanola un biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas. Arī studenti  devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus par ražošanas procesiem un iekārtu specifiku.
  • Savukārt 12. oktobrī visplašākais interesentu loks tika aicināts uz pasākumu “Vai zālājiem ir nākotne Siguldas novadā: informatīvs seminārs par LIFE GRASSERVICE projekta rezultātiem un zāles biomasas pārstrādes pilotiekārtu demonstrācija”. Tajā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un īstenotajām aktivitātēm: ar zāles biomasas, tās kvalitātes un izmantošanas izvērtējumu Siguldas novadā, ar zālāju atjaunošanas rezultātiem Siguldas novadā; ar izveidotajām sadarbības interneta platformām, kā arī iepazīties ar tehnoloģijām biodegvielu ražošanai no zāles biomasas nelielām saimniecībām. Semināra noslēgumā nedaudzi, bet patiesi ieinteresēti dalībnieki, devās  izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus.
  • 3. novembrī, noslēdzot informatīvo un demonstrācijas pasākumu virkni Siguldā, notika pasākums lauku uzņēmējiem “Alternatīvas zāles biomasas izmantošanas iespējas: tikšanās ar uzņēmējiem un biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrācija”, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti ne tikai ar Siguldas novada attīstības aktualitātēm un pašvaldības plāniem, bet arī ar projekta LIFE Grassservice projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm , zālāju atjaunošanas darbiem Siguldas novadā un pētītājiem tehnoloģiskajiem risinājumiem zāles biomasas izmantošanā biogāzes un biobutanola ražošanā. Pasākums noslēgumā visi dalībnieki devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.

 

Neliela fotogalerija ar bilžu izlasi no visiem pasākumiem.