19/09/2017 – jauno tehnoloģiju pēcpusdiena studentiem no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Nākamajā pasākumā “Jauno tehnoloģiju pēcpusdiena: seminārs studentiem par alternatīvām atjaunojamās enerģijas ražošanas iespējām”  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas “Vides inženieris” studenti tika iepazīstināti gan ar bioloģisko procesu pielietojumu enerģijas ražošanā un reaktoru darbības principiem, gan ar biobutanola un biogāzes ražošanas iespējām no zāles biomasas. Pēc semināra prezentācijas daļas studenti  devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu, kur varēja uzdot papildus jautājumus.