20/09/2017 – Ludzas skolēni piedalās ideju darbnīcā

Pasākumu virknes noslēgumā – 20. septembra pēcpusdienā – Ludzas 2. vidusskolas skolēni piedalījās interaktīvā pasākumā “Ideju darbnīca skolēniem: ko darīt ar Ludzas novada pļavām?” un plānoja, ko darīt ar Ludzas novada pļavām? Skolēni tika sadalīti 6 tematiskās darba grupās: “Lielie fermeri – lopkopji”; “Eko-kopiena”; “Radošās industrijas – amatnieki”; Lauku tūrisma pakalpojuma piedāvātāji”; “Enerģijas ražotāji”; “Inovatori”. Visām grupām bija uzdevums: piedāvāt savu dzīvotspējīgu biznesa ideju zālāja izmantošanai, kas radītu pēc iespējas vairāk ieguvumus sabiedrībai un pēc iespējas mazāk kaitējumu ekosistēmai. Katra grupa izstrādāja savu vīziju par projekta ietvaros netālu no Ludzas pilsētas atjaunotā zālāja tālāku apsaimniekošanu un izmantošanas perspektīvām. Idejas bija visdažādākās – gan ierīkot izglītojošu dabas taku un atpūtas vietas tūristiem, gan ganīt gaļas liellopus, gan rīkot vasaras festivālu, gan attīstīt inovāciju uzņēmumu, kas no nopļautās zāles ražos oglekļa šķiedras auduma ražošanai. Žūrija, uzklausot un izvērtējot visas idejas, pirmo vietu piešķira inovatoru grupai, bet visi pārējie dalībnieki saņēma veicināšanas balvas! Pēc aktīvās ideju ģenerēšanas arī skolēni devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu.